„Az aberdeen terrier nyugtalanító pillantást vetett rám, majd mormogott valamit a bajsza alatt keltául.”

P. G. Woodhouse

KULTÚRÁK KÖZÖTT

Interkulturális kommunikáció

CÉLUNK

Megismertetni a résztvevőket a kulturális különbözőségek eredetével, megnyilvánulásaival, szerepével a társadalom működésében, az interperszonális kapcsolatokban, tapasztalatot adni az empátiában és aktív figyelemben. Olyan technikákat segítségül hívni, amelyek felkészítenek az interkulturális kontextusban létrejövő helyzetek kezelésére, megtanulni a konfliktus egységes értelmezését, felismerni a kommunikáció nonverbális fajtáit. A résztvevő önismerete elmélyül, ugyanakkor megtanulja, hogyan alkalmazza a tárgyalási technikákat egyes interkulturális esetekben.

FÓKUSZBAN

empátia

tárgyalástechnika

interkulturális érzékenység

konvergencia

figyelem

Looking Out of a Skyscaper

A KULCSEMBER

Mitev Ariel, PhD

marketingkutató, egyetemi docens, trágyalástechnikai tréner

MIÉRT MINKET VÁLASSZ?

Csoportdinamikai hatásokra, és irányított tapasztalati tanulásra, saját élményre építő módszert alkalmazunk, mely beépült, előhívható tudást nyújt, a megszerzett közös élménynek, erőfeszítésnek, a hatékony témavezetésnek köszönhetően:

> saját tapasztalaton alapuló ismeretek rendszerbe foglalása;

> saját tapasztalaton alapuló élményszerzés;

> az „itt és most” jegyében történő beszélgetés elsajátítása;

> az élmények segítségével kialakított sikeres és hatékony munkafolyamatok;

> a hitelesség megtanulása, alkalmazása és kezelése.

PROBLÉMÁK ÉS KEZELÉSÜK

 • az interkulturális kommunikáció alapjai

 • mentális keretek

 • az interkulturális érzékenység modellje

 • interkulturális konvergencia

 • empátia és aktív odafigyelés

 

Ahhoz, hogy hatékonyan fejlődjön készséged a figyelem és empátia terén, ismerd meg az interkulturális kommunikáció problémáit, építs tudatosságot abban, hogyan láthatod közelről más kultúrák jellemzőit, megértve ezáltal a mögöttes motívumokat.

ÉRZÉKENYSÉGÜNK FEJLESZTÉSE

 • az interkulturális érzékenység lépései

 • elutasítás-elfogadás és különbségészlelés

 • interkulturális érzékenyítési játék

 

Törekedj érzékenységre, ennek következtében válhatsz képessé észlelni a különbséget, a helyén kezelni elutasítást és elfogadást! Azonosítsd saját akadályozó tényezőidet, és törekedj azok feloldására a megszokás helyett!

NONVERBÁLIS VETÜLETEK

 • a megjelenés hatása

 • gesztusok, szemkontaktus és érintés

 • a kirekesztettség érzésének magatartási és nonverbális jelei

 

Értsd a nonverbális kommunikációban rejlő hatásokat, félreértéseket és problémákat, szembesülj az ezeket feloldó technikákkal és azokat alkalmazd helyükön, megoldási minták segítségével és saját élmények behívásával!

INTERKULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS

 • az interkulturális tárgyalások alapelvei

 • megegyezésre törekvés különféle kultúrákban

 • együttműködő tárgyalás

 • együttműködést hátráltató tényezők és azok kezelése

 • komplex, az eddigieket összegző tárgyalási gyakorlat

 

Páros és csoportos tárgyalási gyakorlatok és interaktív prezentációs technikák alkalmazásával tárd fel az együttműködés lehetőségeit, ne a problémákra fókuszálj, hanem arra az útra, amelyen minden ügy előmozdítható!

NEKED AJÁNLOTT, HA:

 1. szeretnél átfogó képet kapni és tapasztalatot szerezni az interkulturális kapcsolatokról és a leghatékonyabb technikákról, amelyek segítik a különféle tárgyalási helyzetek kezelését.

 2. interaktív módon, esettanulmányokon, szerepjátékokon és szimuláción keresztül szeretnél mélyebb ismereteket szerezni a témában.

 3. megismernéd az interkulturális érzékenység elemeit, a viselkedés megváltoztatásának folyamatát: ezek alapján eredményes kommunikációs technikákat sajátíthatsz el, amelyekre a képzés után is támaszkodhatsz!

EZ IS KAPCSOLÓDIK, NÉZD MEG:

Mountain Landscape

KONFLIKTUSOK NÉLKÜL

ONLINE

8 x 90 perc

OFFLINE

2 x 1 nap