KONFLIKTUS-SOKK NÉLKÜL

Előítélet-mentesség, tolerancia és konfliktuskezelés

“Mindig van lehetőség a tárgyalásra, és el lehet kerülni a katasztrófát.”

Ken Follett

CÉLUNK

Megismertetni a résztvevőket az előítélet okaival, folyamatával, szerepével a társadalom működésében, az interperszonális kapcsolatokban, tapasztalatot adni az előítélethez való viszonyulásban. Elsajátíthatók olyan technikák, amelyek segítik az előítéletes helyzetek kezelését, megtanítják a konfliktus egységes értelmezését, felismerhetővé teszik a konfliktusokhoz való viszonyulás fajtáit. A résztvevő önismerete elmélyül, ugyanakkor megtanulja, hogyan alkalmazza a konfliktus-feloldási technikákat a konkrét esetekben.

FÓKUSZBAN

konfliktuskezelés

felelősségérzet

kompromisszumkészség

helyzetfelismerés

szervezőkészség

Looking Out of a Skyscaper

A KULCSEMBER

Mitev Ariel, PhD

marketingkutató, egyetemi docens, trágyalástechnikai tréner

MIÉRT MINKET VÁLASSZ?

Csoportdinamikai hatásokra, és irányított tapasztalati tanulásra, saját élményre építő módszert alkalmazunk, mely beépült, előhívható tudást nyújt, a megszerzett közös élménynek, erőfeszítésnek, a hatékony témavezetésnek köszönhetően:

> saját tapasztalaton alapuló ismeretek rendszerbe foglalása;

> saját tapasztalaton alapuló élményszerzés;

> az „itt és most” jegyében történő beszélgetés elsajátítása;

> az élmények segítségével kialakított sikeres és hatékony munkafolyamatok;

> a hitelesség megtanulása, alkalmazása és kezelése.

ELŐÍTÉLETEINK

 • az előítéletes személyiség

 • egyéni viszony az előítéletekkel szemben

 • előítéletek kialakulása és típusai

 

Ahhoz, hogy hatékonyan fejlődjön az empátia, érzékenység és a társadalmi felelősségérzet a hátrányos helyzetűek segítésében, fel kell tárni és meg kell ismerni az előítélet kialakulásának folyamatát és szerepét.

TOLERANCIA

 • férfi-női szerepek, nemi sztereotípiák

 • az előítélet csökkentésének lehetőségei

 • előítélet-mentesség

 

A megkülönböztetettség és az előítéletekkel kapcsolatos tudatosság eredményeképpen, a társadalmi megkülönböztetés okainak és következményeinek feltárását követi az elfogadás, valamint a befogadás élményének megélése.

KONFLIKTUSOK

 • a konfliktusok okai

 • a konfliktusok fajtái

 • hatalom és konfliktus

 

Ismerd a konfliktus okait és azok kialakulását, ennek következtében válhatsz képessé meghallani a felek érdekeit, légy kompromisszumkész!

Azonosítsd saját konfliktusaidat, és törekedj azok megoldására, nem pedig a kikerülésre.

KONFLIKTUS-KEZELÉS

 • konfliktuskezelési módszerek

 • az értő figyelem

 • az együttműködő módszer

 • együttműködés a szervezetben

 

Értsd a konfliktushelyzetek mögött rejlő érdekeket, szembesülj konfliktuskezelési technikákkal és azokat alkalmazd helyükön, megoldási minták segítségével.

NEKED AJÁNLOTT, HA:

 1. szeretnél átfogó képet kapni és tapasztalatot szerezni az interperszonális kapcsolatokról és a leghatékonyabb technikákról, amelyek segítik az előítéletes helyzetek kezelését.

 2. interaktív módon, esettanulmányokon, szerepjátékokon és szimuláción keresztül szereznél mélyebb ismereteket szerezni a témában.

 3. megismernéd a konfliktuskezelési készség elemeit, a viselkedés megváltoztatásának folyamatát: ezek alapján eredményes konfliktusmegelőző és konfliktuskezelési technikákat sajátíthatsz el, amelyekre a képzés után is támaszkodhatsz!

EZ IS KAPCSOLÓDIK, NÉZD MEG:

Colorful Chalks

KULTÚRÁK KÖZÖTT

ONLINE

8 x 90 perc

OFFLINE

2 x 1 nap